La psicoteràpia, de primer, es desenvolupa mitjançant un estudi per arribar a un diagnòstic previ que faciliti el camp de treball posterior. En les sessions de teràpia parlada detectem, de forma conjunta, l’origen dels patiments i els patrons de conducta adquirits, així com els punts de vista de la realitat per qüestionar-la. D’aquesta manera, el treball psicoterapèutic s’endinsa en les causes i llurs efectes, la responsabilitat personal, l’impacte de l’ego i la vivència de la pròpia essència.

Es basa en el qüestionament del patiment per superar-lo, l’alliberació d’emocions estancades i dolors físics dins del cos i la prevenció de l’estat de salud.